6/14/08

വിഷമിറക്കുന്ന വിധം

സി। പി. ഐ ഓഫീസ് അടിയന്തിരമായി ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന നിലപാട് സ്വീകരിച്ച ഇടുക്കി ജില്ലാ കളക്റ്റര്‍ അശോക് കുമാര്‍ സിംഗിനോട് നാളെ മുതല്‍ അവധിയില്‍ പോകാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു. മസുറിയില്‍ പരിശീലനത്തിനു അയക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായാണ്‍ അവധി എന്ന് റവന്യൂ വകുപ്പ് വിശദീകരിക്കുന്നത്....

ഇങ്ങനെ പല അവധികളും ചികിത്സകളും വിശ്രമവും കേരളീയര്‍ കണ്ടതാണ്। പാര്‍ട്ടി താത്പര്യങ്ങളെ തൊട്ടു കളിച്ചാല്‍ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അച്ചുദാനന്ദനേക്കൊണ്ടായ വിധം അച്ചുദാനന്ദനും മറ്റു മന്ത്രിമാരെക്കൊണ്ടായതു പോലെ അവരും. ഓരേ രഥത്തില്‍ കെട്ടിയിട്ടിട്ടുള്ള കുതിരകള്‍ വിവിധ ദിശകളിലേക്ക് പായും പോലെയാണ്‍ ഇപ്പോഴത്തെ കേരള ഭരണം.

മൂന്നറിലെ ഒരവധി ചികിത്സ നമുക്ക് സാന്ദര്‍ഭികമായി ഓര്‍ക്കാം। മൂന്നറിപ്പോള്‍ ചരിത്രമാണ്, എഴുതപ്പെട്ടത്, എഴുതപ്പെടാതെ ചില ഗാഥകളും... അവയിലൊന്ന് നിങ്ങള്‍ക്കായ്...

മൂന്നാറിലെ ഒരു മഴയൊഴിഞ്ഞ പ്രഭാതം

സര്‍വ്വേ കല്ലിന്‍റെ വേരിന്
ഔഷധ ഗുണമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്
മല കയറിയിറങ്ങി വന്ന
മൂക്കിന്‍മേല്‍ കണ്ണട വെച്ചയാളാണ്.
-കേട്ട പാതി കേള്‍ക്കത്ത പാതി-
കര്‍ക്കിടകക്കഞ്ഞി മൂടിവെച്ച്,
മഴ തോരുന്നതും കാത്ത്
കോരന്‍മാരെല്ലാവരും പുറത്തേക്കു കണ്ണെറിഞ്ഞു.
കണ്ണടക്കിരിക്കാന്‍ നല്ല മേശ കിട്ടിയ നേരം
വേരു പറിക്കാന്‍ മൂന്നു മൂഷികരിറങ്ങി,
മുമ്പേ എത്തിയ (വ്യാജ)രേഖയുള്ള എലികള്‍
വിഷം തീണ്ടി മൂഷികരെ കൊന്നൂ.
നേരം പുലര്‍ന്ന നേരം, കോരന്‍ കണ്ടതിങ്ങനെ-
വിളക്കിന്‍ തിളക്കം കണ്ടണഞ്ഞ പാറ്റകള്‍
കൂടുതല്‍ തിളക്കം കൊതിച്ച് തിരിയില്‍ എരിഞ്ഞടങ്ങി
കോരന്‍റെ കഞ്ഞി പഴങ്കഞ്ഞിയായ്
വലിച്ചെറിഞ്ഞ കുമ്പിള്‍ തേടി കോരന്‍ പുറത്തിറങ്ങി...